เกี่ยวกับเรา

เอสซีจี ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก

ปัจจุบันเอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เอสซีจีจะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตรกรรมสินค้า บริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคม และชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน

ภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

 

 

กลุ่มธุรกิจเอสซีจี

เอสซีจี ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง / Cement-Building Materials Business

ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แบบครบวงจร มีสินค้าและบริการหลากหลายเพื่อตอบโจทย์และความต้องการด้านการก่อสร้างของลูกค้า ธุรกิจฯ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าทั้งในตลาดอาเซียน และตลาดโลก

ข้อมูลติดต่อ

T. +662 586 2222 F. +662 586 2121

LINE ID @scg.contact.center

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgbuildingmaterials.com

 

 

 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ / Chemicals Business

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์

เอสซีจี ยังมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อ

T. +662 586 1111

F. +662 586 5561

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com/th

 

 

 

  ธุรกิจแพคเกจจิ้งPackaging Business

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ผู้ให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง และพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging) และภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พร้อมบริการออกแบบ การพิมพ์และโซลูชันที่หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ 

ข้อมูลติดต่อ

T. +662 586 3333, +662 586 4444

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgpackaging.com

 

 

 

 

ตัวอย่างแบรนด์สินค้าและโซลูชัน

 

                                                     

                      ​  ​   

 

 

           

 

 

SCG NEWS CHANNEL


อัพเดทความเคลื่อนไหวของเอสซีจี

แกลอรี่

 • SMX™ Technology

  SMX™ Technology เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ที่เอสซีจีคิดค้นขึ้น เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษที่มีความแข็งแรงมากขึ้น ทำให้สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นกว่าขีดจำกัดเดิม

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม, เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ Floating Solar Solution

  โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ / Floating Solar Solution "โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” จาก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี รายแรกในประเทศไทย การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจ จากของเล่นตัวต่อ โดยมีจุดเด่นที่ดีไซน์ให้ติดตั้งง่าย และเลือกใช้เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV Stabilizer มีความทนทานเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำของ เอสซีจี ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Inn...

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม, เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • โครงการบ้านปลา เอสซีจี

  โครงการบ้านปลา เอสซีจี โครงการบ้านปลาเอสซีจี มีเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประมงพื้นบ้าน และเพิ่มความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน โดยตัวบ้านปลาสร้างขึ้นมาจากท่อ PE100 ที่เหลือจากกระบวนการทดสอบขึ้นรูปจึงเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Waste to Value ตามแนวคิด Circular Economy

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Construction Solution

  Construction Solution โซลูชั่นที่ช่วยให้ช่างและผู้รับเหมาทำงานได้ดีขึ้น แก้ปัญหาต้นทุนสูง งานล่าช้า งานไม่ได้มาตรฐานให้น้อยลง ด้วย 1) เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2) โซลูชันที่พัฒนาแบบ Personalize คือ พัฒนาจากปัญหาและความต้องการของช่างแต่ละบุคคล (Customer-Centric) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ “CPAC Solution Center” ที่เป็น Co-Working Space สำหรับคนในวงกา...

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • Living solution

  Living Solution โซลูชันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการอยู่อาศัย ได้แก่ 1) โซลูชันด้านความสบายในการอยู่อาศัย (Comfort) แก้ปัญหาบ้านร้อน สร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย 2) โซลูชันด้านพลังงาน (Energy) โดยพัฒนา SCG SOLAR ROOF SOLUTIONS เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้พลังงานสะอาด ประหยัดค่าไฟ และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3) โซลูชันด้านความปลอดภัยภายใน...

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • SCG Home Active OMNI-Channel

  SCG Home Active OMNI-Channel ร้านค้าแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยสร้างประสบการณ์การทำบ้านให้สะดวกสบาย มั่นใจ ไร้กังวล และสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • Fest Choice (เฟสท์ ช้อยส์)

  Fest Choice (เฟสท์ ช้อยส์) บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร มีคุณสมบัติในการใส่อาหารที่มีน้ำและน้ำมัน เหมาะอย่างมากกับอาหารไทยที่มีน้ำขลุกขลิก ผัด ทอด ที่สำคัญยังสามารถใส่อาหารร้อนจัด ๆ ได้โดยตรงแบบไม่ต้องกลัวรั่วหรือสารปนเปื้อนใด ๆ มาปะปน นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้วยลวดลายพิมพ์สีสันสวยงามหรือจะเลือกพิมพ์เป็นโลโก้ร้านของตนเองก็ได้ ที...

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง, บรรจุภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Fest Bio (เฟสท์ ไบโอ)

  Fest Bio (เฟสท์ ไบโอ) บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยเยื่อยูคาลิปตัสจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ 100% ซึ่งมีความสะอาดและปลอดภัยมากกว่า โดยทางแบรนด์ให้ความใส่ใจโดยเริ่มตั้งแต่พัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัสให้เหมาะกับพื้นที่ จากนั้นแนะนำการปลูกให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ก่อนจะซื้อคืนกลับมาผลิตเป็นเยื่อธรรมชาติ และขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ “Fest Bio” (เฟสท์ ไบโอ)...

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง, บรรจุภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • ถนนพลาสติกรีไซเคิล Recycled Plastic Road

  ถนนพลาสติกรีไซเคิล / Recycled Plastic Road ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่นำพลาสติกใช้แล้ว อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงใส่อาหาร จากการคัดแยะขยะ มาใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างถนนยางมะตอย นอกจากจะลดปริมาณการใช้ (Reduce) ยางมะตอยแล้ว จากการทดสอบยังพบว่าคุณสมบัติของพลาสติกช่วยให้ถนนแข็งแรงและต้านทาน...

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม, เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • ถุงกระดาษรีไซเคิล

  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส นำกล่องบรรจุสินค้าที่ใช้แล้ว จากเทสโก้ โลตัส กลับสู่โรงงาน เพื่อรีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแปรรูปกระดาษเป็นถุงกระดาษรีไซเคิล 100% ที่มีคุณภาพแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ซึ่งถุงกระดาษที่ใช้งานแล้ว ยัง...

  หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง, บรรจุภัณฑ์

  ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์
เว็บไซต์
พิกัด

13.806212, 100.537707